Vorige Artikel 110 van 261 Volgende

.Petrus 20 cm hoog Gips.

€ 30,00
Voorraad 1 stuk
Aantal

Petrus 20 cm hoog Gips.
Petrus

Geboren

Onbekend

Gestorven* *

~64 in Rome

Schrijn

Sint-Pietersbasiliek

Naamdag

22 februari, 29 juni, 18 november

Attributen

Sleutels, haan
St-Pieters-kruis
Petrus (Grieks: Πέτρος, Petros; wat betekent Rots) (Galilea, geboortedatum onbekend - Rome, ca. 64) is een persoon uit het Nieuwe Testament en één van de twaalf apostelen van Jezus. Hij geldt voor katholieken als de eerste paus. In kunst en iconografie is Petrus vrijwel altijd te herkennen aan een markante grijze baard en de sleutels van de hemel, die het Petrusambt symboliseren. Andere attributen zijn een omgekeerd kruis, vissersnet en een haan.
Biografie
Simon bar Jona (`Simon, zoon van Jona`), zoals Petrus oorspronkelijk genoemd werd, was een joodse visser aan het Meer van Genezareth. Hij leefde samen met zijn broer Andreas van de visvangst. Simon had samen met Andreas een gewoon leven. Toen Jezus van Nazareth op zoek ging naar Zijn leerlingen, vond Hij algauw Andreas. Volgens het evangelie sprak Jezus tot beiden, op het meer:
"Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken."
Volgens het evangelie van St-Lucas antwoordde Petrus Hem:
‘Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens`
Jezus wist Simon algauw te overtuigen, en deze vertrouwde Jezus en liet zijn vissersboot achter. Jezus besloot Simon vanaf dan Kefas te noemen, wat in het Grieks Petros is en Rots betekent. Alhoewel Simon zich nietig voelde bij zijn roeping, zou hij later de Prins van de Apostelen worden genoemd; en de eerste plaatsbekleder van Christus worden.
Relatie met Jezus
Petrus begeleidde Jezus gedurende diens hele openbare leven – geen andere apostel komt in het evangelie zo vaak voor – waarbij hij soms uit naam van alle apostelen het woord voerde, zoals in de centrale tekst over zijn zending, het zestiende hoofdstuk van Matteüs.
Kraaiende haan
Hij was volgens het evangelie een normaal man, met veel menselijke kenmerken zoals koppigheid en eigengereidheid maar hij was ook vol enthousiasme of ijver voor de zaak van Jezus. Hij was de enige mens die over het water naar Jezus liep, maar ook wegzonk. Hij was ook getuige van de Transfiguratie van Christus, waarbij Petrus het woord nam tot God. Tijdens de voetwassing verbood hij Jezus om zijn voeten te wassen. Ook hier herkennen we zijn koppigheid. Tijdens de laatste momenten stond St-Pieter Jezus bij, hij volgde tot in de hof van olijven waar Jezus` bad tot God. Petrus viel telkens in slaap totdat Jezus wordt gearresteerd.
Petrus verdedigd zijn meester en probeert de arrestatie te verhinderen. Hij neemt een zwaard en hakt het oor van een romeinse soldaat af. Jezus vermaant Petrus, die dan in paniek op de vlucht slaat. In Jeruzalem aangekomen verloochent hij Jezus, tot drie keer toe. Hij beweert dat hij Jezus niet kent, wat hij zich pas realiseert als hij een haan hoort kraaien. Eerder die avond daarvoor had Jezus dat voorspeld, terwijl Petrus nog gezworen had dat hij Jezus nooit zou afvallen.
Petrus was de belangrijkste Apostel, en getuige van alle daden van Jezus. Uit de Evangelies kunnen we duidelijk afleiden dat hij telkens zijn geloof verliest en op de vlucht slaat. Enkel Jezus kent Petrus goed, Hij helpt hem dan ook telkens weer op de rechte weg brengt. Zelfs na de dood verschijnt Jezus in Visioenen aan St-Pieter.
De haan werd sindsdien een dier dat alle christenen aan deze daad herinnert, hij wordt vaak afgebeeld op biechtstoelen en op alle kerktorens.
Prins van de Apostelen
Na de dood, verrijzenis en hemelvaart van Jezus trad Petrus op als hoofd van zijn leerlingen. In het Concilie van Jeruzalem erkenden alle apostelen Petrus als eerst paus en plaatsbekleder van Jezus. Vanaf dan was hij samen met Maria de belangrijkste persoon. Hij nam regelmatig het woord, en legde getuigenis af van de daden van Jezus.
In de apocriefe Handelingen van Petrus staan veel verhalen opgetekend van de daden van Petrus. Tijdens de vervolging onder keizer Nero sterven vele christenen, uit angst kiezen velen ervoor de stad te verlaten. Ook Petrus verkiest veiliger oorden en pakt de biezen. Tijdens zijn vlucht kruist hij Christus in een Visioen, die zijn kruis draagt. Petrus vraagt met ongeloof: Quo vadis, Domine? (waar ga je heen?) Deze antwoordde hem:
"Eo Romam iterum crucifigi"
Dit antwoord van Jezus bevestigt Petrus` rol als plaatsbekleder van de Heer. Petrus keert dan ook terug en neemt zijn verantwoordelijkheid op. Hij keert terug naar Rome, zijn marteldood tegemoet. Petrus werd, - op eigen verzoek omdat hij niet op dezelfde manier als Jezus wilde sterven - ondersteboven gekruisigd, met het hoofd naar beneden. Sint-Petrus vond zijn laatste rustplaats vlak bij het stadion van de Vaticaanse heuvel waar hij was gekruisigd.
Petrus speelde in de vroege kerk een centrale rol, die onder meer in de Handelingen beschreven en door de kerkvaders overgeleverd wordt. De overlevering vermeldt dat de stichting van de kerken in Rome, Antiochië en Jeruzalem op Petrus teruggaat. Voor het verblijf van Petrus in Rome reiken bronnen (naast de apostolische Handelingen) terug tot in het onmiddellijke na-apostolische tijdvak (o.m. De eerste brief van Clemens aan de christenen van Korinthe en de brief van Dionysius van Korinthe aan de christenen van Rome). Het standpunt jegens de authenticiteit van Petrus` verblijf in Rome wordt evenwel vaak beïnvloed door de houding ten opzichte van de legitimiteit van het katholieke Petrusambt.
Rots van Jezus` Kerk
Het evangelie naar Mattheus vermeldt Petrus als rots van de kerk. Jezus zegt:
"Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn."
uit:(Mattheus 16:18-19)
Dit wordt ook wel de traditio clavium genoemd. De Latijnse tekst van het bekende Tu es Petrus staat in grote letters in de kroon van de koepel boven het graf van St-Pieter, en herinnert alle bezoekers van de basiliek wie Petrus was.
Tijdens het Hoogfeest van St-Pieter en St-Paulus word vaak het bekende " Tv es Petrvs" van Lorenzo Perosi gezongen. Deze tekst is door verschillende componisten op muziek gezet.
In het evangelie naar Lucas krijgt hij de opdracht zijn broeders in het geloof te sterken: ‘Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’. (Lucas 22:32)
Aan het einde van het evangelie naar Johannes geeft Jezus hem opdracht op te treden als herder van zijn kudde. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ (Johannes 21:15-18). In de laatste opdracht, die drie keer werd gegeven in verschillende bewoordingen, is het afwisselen van de woorden agape en fileo interessant:
Bisschop van Rome
De bijzondere rol van Petrus als bisschop van Rome werd al vroeg door de Apostolische Vaders en kerkvaders onderstreept, met name door Tertullianus, Clemens van Alexandrië, Irenaeus van Lyon, Ignatius van Antiochië, Cyrillus van Jeruzalem en Cyprianus van Carthago. Zij schreven aan de Romeinse bisschop een bijzondere verantwoordelijkheid voor de eenheid van de christenen toe (bijvoorbeeld in de strijd rond het Sabellianisme, het Marcionisme en schisma van Novatianus), die steeds werd verantwoord met het teruggrijpen naar Petrus. Op deze basis ontwikkelde zich in de kerk een ecclesiologischetheologie van het Petrusambt.
Eenheid van het Christendom
Ten tijde van Petrus was hij de paus van alle Christenen. De katholieke kerk was nog een geheel, en er waren nog geen groepen afgescheurd van Rome. Gedurende latere eeuwen is de opvolging van Petrus een belangrijk feit geweest, en werden andere afscheuringen beschouwd als verdwaalde schapen. Ten tijde van het pontificaat van Leo IX kwam er een breuk in de katholieke kerk, dit resulteerde in het Oosters Schisma. De nieuwe oosterse kerk erkende de opvolging van het Heilige Petrus niet, meer nog de katholieke paus werd geëxcommuniceerd. Later werd de macht van het Petrusambt verworpen door de protestanten. Het doel van de ♦oecumene is dat alle kerken terugkeren naar de situatie uit de tijd van de Heilige Petrus.
Verering
Algemeen wordt aanvaard dat het aediculamonument het grafmonument is van de apostel Petrus. Deze steen is door keizer Caligula uit het EgyptischeHeliopolis geplunderd en in het circus geplaatst dat keizer Nero voltooide. De opschriften die in de rode granieten steen zijn gebeiteld, werden ooit ter ere van de Romeinse keizers Augustus en Tiberius opgesteld. Zoals toen gebruikelijk werd het lichaam van Petrus vlak bij de plaats van executie begraven langs een doorgaande weg. Een klein monument werd al snel daarna opgericht ter herkenning voor de pelgrims die het graf bezochten. Door keizer Constantijn werd hier de eerste Sint-Pietersbasiliek gebouwd die tot in de 16de eeuw dienst deed. Boven het graf werd het altaar geplaatst. De huidige kerk is op precies dezelfde plek gebouwd. Bij renovatiewerkzaamheden in de jaren 30 van de 20e eeuw werd het graf van Petrus geopend. Men vond het redelijk goed bewaard gebleven skelet van een stevig gebouwde man van ongeveer 60-70 jaar oud bij overlijden. Algemeen gaat men ervan uit dat dit inderdaad de stoffelijke resten zijn van de Joodse visser Simon, de flamboyante apostel van Jezus, die hier begraven werd.
Petrus heeft drie feestdagen. De belangrijkste is ‘Petrus en Paulus’ op 29 juni. Volgens de overlevering zijn beide apostelen op dezelfde dag en binnen hetzelfde uur gestorven. De bevrijding van Petrus wordt gevierd op 1 augustus met het feest van Sint-Petrus’ Banden, de Orthodoxe kerk viert dit op 16 januari. Op 22 februari wordt binnen de katholieke kerk het leergezag (ex cathedra) met het feest van Petrus’ Stoel gevierd.

Petrus is de patroonheilige van de abdijen van Bath en Berchtesgaden, van Bremen, Chartres, Abdij van Dendermonde, Keulen, Trier, Las Vegas, het bisdom Jackson, Köpenick, Worms, Lessen, Leuven, Oostende, Puurs, Sint-Pieters-Rode, Leiden, Maastricht, Moissac, Naumburg, Regensburg, Rome, de Kerk, Umbrië, Sint-Petersburg, het bisdom Providence, Obermarsberg, het bisdom Philadelphia en Poznań en verder van de pausen, de bakkers, de slachters, de bruggenbouwers, de boetelingen, de metselaars, de glazeniers, de schrijnwerkers, de slotenmakers, de smeden, de loodgieters, de uurwerkmakers, bij de oogst, de zegelbranders, de steenkappers, de pottenbakkers, de schoenmakers, de netten- en doekenwevers, de vissers en de vishandelaars, de schippers, de scheepsbouwers. Voorts wordt Sint Pieter aanroepen bij scheepsbreuken, door jonge vrouwen, de rouwenden en de boetelingen, en bij zinsverbijstering, slangenbeten, hondsdolheid, diefstal, voetpijnen, koorts, bezetenheid en vallen.

Gastenboek

  • 01-05-2019 - Aangenaam verrast! We zijn natuurlijk allemaal enorm verwend door de...  lees meer
  • 12-02-2019 - Beste Merxsancta, Ik heb de bestelling mogen ontvangen, het beeld...  lees meer
  • 06-02-2019 - Dank voor de Noveenkaars met de afbeelding van Gertrudis, de...  lees meer
Plaats een bericht
© 2008 - 2019 Merxsancta / VII H. Sacramenten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel