Vorige Artikel 1 van 261 Volgende

.Damiaan de Veuster Pater Heilige gips 45 cm.

€ 120,00 (inclusief 21% BTW)
Het artikel is uitverkocht.

Pater Damiaan


  • De heilige Damiaan van Molokai, SS.CC., geboren als Jozef De Veuster (Ninde (gem. Tremelo), 3 januari1840 - Molokai, 15 april1889), beter bekend als Pater Damiaan, was een BelgischePicpus-pater en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor leprapatiënten.

Biografie
Jeugd
Hij werd geboren op 3 januari1840 in Tremelo,Vlaams-Brabant, als zevende kind in een boerengezin met acht broers en zussen. Toen hij 15 jaar oud was ging hij in de graanhandel van zijn vader werken, maar hij wilde eigenlijk priester "voor Onze Heer en God Jezus Christus" worden. Hij ging naar het college van `s-Gravenbrakel, en trad vervolgens in bij de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Leuven, waarbij hij de broedernaam Damiaan koos. Hij werd een broeder Picpus op 7 oktober1860, in navolging van zijn broer.
Missionaris in Hawaï
Na zijn studies kreeg sint Damiaan toestemming om als missionaris te gaan werken op de Hawaï-eilanden. Hij vervulde daarmee de droom van zijn broer, die zelf niet kon gaan. Hij kwam aan in Honolulu op 19 maart1864. Hij werd er in de "Cathedral of Our Lady of Peace (Honolulu)" op 21 mei1864 tot priester gewijd, en deelde zijn vreugde over de wijding tot instrument van "Hogepriester Jezus" mee aan zijn ouders in het verre Vlaanderen. Hij werkte in verschillende parochies op het eiland van Oahu.
In die tijd werden melaatsen van Hawaï samengebracht in een kolonie in het noorden van het eiland Molokai. Ze kregen voedsel en andere voorzieningen, maar geen medische hulp. Damiaan vond dat ze tenminste een priester konden gebruiken, en vroeg toestemming aan zijn bisschop om naar Molokai te gaan.
Molokai
Op 10 mei1873 kwam hij aan op Molokai, waar op dat moment 600 leprozen verbleven. Hij reorganiseerde er de verwilderde gemeenschap, begon met de bouw van een kerk en de aanleg van wegen. Naast zijn werk als priester vervulde hij ook de rol van dokter, en hij maakte zelfs doodskisten en groef graven. Zijn komst was een keerpunt voor de kolonie: wetten werden nageleefd, er kwamen degelijke huizen en een school, de hygïenische en materiële levenscondities verbeterden en hij stichtte er een centrum van bloeiend christendom.
Orde van Kalakaua
Koning David Kalakaua verleende aan Damiaan de titel "Knight Commander of the Royal Order of Kalakaua". Toen prinses Lydia Liliuokalani de nederzetting bezocht om deze titel te overhandigen, werd ze geraakt door wat ze zag. Zij bracht de wereld op de hoogte van haar ervaringen, en van Damiaans werk. Hierdoor werd zijn naam bekend in de Verenigde Staten en Europa. Protestanten in Amerika brachten grote sommen geld bijeen. De Kerk van Engeland zond voedsel, medicijnen en kledij.
Dood
In november 1884 werd bij hemzelf lepra vastgesteld. In de aanvang werd hem een priester geweigerd om de laatste sacramenten toe te dienen. Door twee artsen werd hij toen medisch onderzocht omdat men vermoedde dat hij syfilis had opgelopen en zich niet gehouden had aan de celibaatsverplichting als katholiek priester. Immers indertijd werd het ziektebeeld van lepra aanzien als een vorm van syfilis. De pater was waarschijnlijk al vanaf 1876 door de ziekte besmet. Met de hulp van vier anderen bleef Damiaan echter verder werken tot veertien dagen voor zijn dood op 15 april1889. Hij stierf toen hij 49 jaar oud was.
Zijn zelfopoffering fascineerde vele mensen over de gehele wereld. Al in 1894, vijf jaar na zijn dood, werd te Leuven een standbeeld van de pater gemaakt door Constantin Meunier onthuld.
Op 3 mei1936 bracht het Belgische opleidingsschip Mercator de stoffelijke resten van pater Damiaan over naar Antwerpen. Dit gebeurde op aansturen van koning Leopold III en kardinaal Van Roey die daarmee beoogden de Belgische bevolking te verenigen rond een gemeenschappelijk doel. Zijn stoffelijk overschot werd overgebracht naar Leuven en er plechtig bijgezet op 5 mei1936 in de crypte van de Sint-Antoniuskerk aan het Pater Damiaanplein.
Proces van heiligverklaring
Zaligverklaring
In 1938 werd zijn zaligverklaringsproces aanhangig gemaakt. Op 7 juli1977 werd Pater Damiaan eerbiedwaardig verklaard door Paus Paulus VI. Op 4 juni1995 werd hij door Paus Johannes Paulus IIzalig verklaard tijdens een openluchtmis voor de Basiliek van Koekelberg, nadat de Medische Commissie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen op 5 december 1991 de genezing van de Franse kloosterzuster Simplicie Hué had erkend als mirakel. Ongeveer honderd Hawaiianen, onder wie zes lepralijders, waren bij die plechtigheid aanwezig. Na de plechtigheid werd de rechterhand van Pater Damiaan als relikwie overgebracht naar Molokai en uiteindelijk op 22 juli1995 begraven in Kalawao op Molokai.
Heiligverklaring
Audrey Toguchi uit Hawaï genas in 1998 op onverklaarbare wijze van uitgezaaide longkanker nadat ze had gebeden op het graf van Damiaan. Haar arts stond versteld en stuurde de longfoto`s naar Rome. De Rooms-Katholieke Kerk erkende deze genezing als een wonder. Eerder was een Franse zuster al miraculeus genezen van darmkanker na een gebed tot sint-Damiaan. De beide wonderen samen lieten de heiligverkaring van sint-Damiaan toe.
Ten vervolge op een gewoon consistorie te Rome op 21 februari2009 werd de heiligverklaring van pater Damiaan vastgesteld op zondag 11 oktober2009. Naar aanleiding van zijn op handen zijnde heiligverklaring startte op zondag 10 mei2009 het Damiaanjaar dat met een wereldfeest zal afgesloten worden op 16 mei2010. In de Leuvense Damiaancentrum is ook een tentoonstelling. In de kerk van Ninde vlak achter het geboortehuis van Sint-Damiaan is tijdens het Damiaanjaar ter gelegenheid van de heiligverklaring een nieuw permanent kunstwerk geplaatst, een glasraam ontworpen door de Belgische kunstenaar Daan Theys.
Op zondag 11 oktober2009 werd Pater Damiaan samen met zuster Jeanne Jugan, de Pool Zygmunt Szczesny Felinski, de Spaanse dominicaan Francisco Coll y Guitart en de Spaanse trappistenbroeder Rafael Arnáiz Barón, heilig verklaard door Paus Benedictus XVI in de Sint-Pietersbasiliek te Rome, in aanwezigheid van Kardinaal Danneels, Koning Albert en Koningin Paola, eerste minister Herman Van Rompuy en de voorzitters van Kamer en Senaat, Patrick Dewael en Armand De Decker. Aanvankelijk was gepland om de viering in openlucht (op het Sint-Pietersplein) te houden, maar dat werd de ochtend zelf gewijzigd.
Na de formele heiligverklaring door de paus wordt pater Damiaan door de Katholieke Kerk als een universele heilige beschouwd en mag als Sint-Damiaan aanroepen worden. De paus sprak daarbij de volgende woorden uit: "Ter ere van de Heilige Drievuldigheid, de verheffing van het katholieke geloof en de toename van het christelijk leven, op gezag van onze Heer Jezus Christus, de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, en het onze, na lang nadenken en het herhaaldelijk inroepen van de hulp van God, en na de conclusie van onze talrijke broeders in het bisschopsambt gehoord te hebben, verklaren en definiëren wij de gezegende en geheiligde Jozef Damien De Veuster en schrijven hem in in de gezegende lijst van heiligen waardoor ze in de hele Kerk als heiligen kunnen worden vereerd. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen".
Aansluitend in de homilie zei de paus: "Jozef De Veuster, die de naam Damiaan verkreeg in de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, verliet zijn geboorteland Vlaanderen toen hij 23 jaar oud was, in 1863, en wel om het evangelie te verkondigen aan de andere kant van de wereld, op de Hawaï-eilanden. Zijn missieactiviteit, die hem zoveel vreugde heeft verschaft, gaat zijn hoogtepunt vinden in de naastenliefde. Niet zonder vrees en weerzin, heeft hij ervoor gekozen naar het eiland Molokai te gaan ten dienste van de melaatsen die zich daar bevinden, door iedereen verlaten; zo stelt hij zich bloot aan de ziekte waaronder ze lijden. Hij voelt zich bij hen thuis. De dienaar van het Woord is een lijdende dienaar geworden, melaats met de melaatsen gedurende de laatste vier jaar van zijn leven.
Om Christus na te volgen heeft pater Damiaan niet alleen zijn heimat verlaten, maar ook zijn gezondheid op het spel gezet: daarom heeft hij het eeuwige leven bekomen.
Uitgerekend twintig jaar na de heiligverklaring van een andere Belg, broeder Mutien-Marie, is de Kerk in België opnieuw verenigd om hulde te brengen aan een van haar zonen die erkend is als een waarachtig dienaar Gods. Tegenover deze edele figuur herinneren we eraan dat het de liefde is die eenheid schept. In navolging van Sint-Paulus spoort pater Damiaan ons aan te vechten voor de goede zaak, niet voor de strijd die verdeeldheid brengt, maar die mensen samenbrengt".
Sint-Damiaan wordt vanaf 2009 elk jaar herdacht op 10 mei, de verjaardag van zijn aankomst in 1873 op Molokai.
Sint-Damiaan of Saint Damien, Santo Damiano of San Damián is zowel de patroonheilige van de melaatsen als van de aidspatiënten.
Vieringen zullen plaatsvinden in Rome, Hawaï (Molokai), Brussel, Leuven en Tremelo.Op zondag 18 oktober wordt een nationale dankviering voor de heiligverklaring van Sint-Damiaan gehouden in de Nationale Basiliek van het Heilig Hart te Koekelberg. Kardinaal Godfried Danneels viert de mis in concelebratie met alle Belgische bisschoppen en in aanwezigheid van de pauselijke nuntiusGiacinto Berloco, mgr. André Dupuy, vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Europese Instellingen, Koning Albert en Koningin Paola.
Eerbetoon aan Damiaan

Naar aanleiding van de heiligverklaring van Sint-Damiaan sprak de Amerikaanse president Barack Obama zijn bewondering uit voor het leven en werk van de heilige. Ter dezer gelegenheid verklaarde hij: "Pater Damiaan heeft ook een speciale plaats veroverd in de harten van de Hawaïanen. Ik herinner me de vele verhalen uit mijn kindertijd over zijn werk bij de melaatsen, die door iedereen waren verstoten. Naar voorbeeld van Jezus Christus tegenover de melaatsen, heeft pater Damiaan de stigmatisering van deze ziekte in vraag gesteld, gaf de melaatsen die als paria`s werden behandeld, een stem en offerde uiteindelijk zijn leven voor hen op. Op het ogenblik dat miljoenen mensen wereldwijd getroffen zijn door ziekte, meer bepaald door het aids-virus, moeten we het voorbeeld van pater Damiaan volgen en deze zieken verzorgen".

Gastenboek

  • 01-05-2019 - Aangenaam verrast! We zijn natuurlijk allemaal enorm verwend door de...  lees meer
  • 12-02-2019 - Beste Merxsancta, Ik heb de bestelling mogen ontvangen, het beeld...  lees meer
  • 06-02-2019 - Dank voor de Noveenkaars met de afbeelding van Gertrudis, de...  lees meer
Plaats een bericht
© 2008 - 2019 Merxsancta / VII H. Sacramenten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel